KARTA ZGŁOSZENIA SZKOLENIA „Jednolity Plik Kontrolny na programie OPTIMA”

miejsce: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna, 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66


Koszt udziału w szkoleniu wynosi brutto 270,00 zł od osoby - płatne jednorazowo.

Wpłatę prosimy dokonać na konto:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Bank BPS O/Tarnów
04 1930 1839 2650 0616 9686 0001
z dopiskiem "JPK"

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres: Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna, 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.


OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE

Oświadczenie o odpłatności : Proszę o wystawienie faktury VAT

Zaznacz jeżeli FVAT ma być wystawiona na firmęUpoważniamy jednocześnie Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883).